Co to jest miniPortal?
Ogólnodostępne, bezpłatne i intuicyjne narzędzie do zapewnienia elektronicznej komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
W jakim celu powstał?
- generowanie kluczy do szyfrowania
i deszyfrowania ofert,
- komunikacja między Zamawiającym
i Wykonawcą,
- bezpieczne składanie ofert i wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Kto może z niego korzystać?

Każdy Zamawiający posiadający skrzynki instytucji publicznej na ePUAP, ponieważ miniPortal jest rozwiązaniem uniwersalnym i ogólnodostępnym. Dedykowany jest Zamawiającym, którzy nie posiadają własnych narzędzi informatycznych do elektronicznej komunikacji w procesie zamówień publicznych.
Zapraszamy do skorzystania z naszego rozwiązania
Dlaczego warto wybrać miniPortal?
- wykorzystanie dotychczasowych, dostępnych na rynku od lat, narzędzi
BZP i ePUAP,
- prosty w obsłudze,
- bezpłatny.
Bezpieczeństwo
miniPortal pozwoli bezpiecznie przesyłać zaszyfrowane oferty lub wnioski do zamawiającego i zabezpieczy, aby nikt nie mógł zapoznać się z ich treścią przed upływem terminu składania wniosków lub otwarcia ofert.