Polityka prywatności


Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” oraz w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa; Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: uzp@uzp.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail IOD.UZP@uzp.gov.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Panią/Pana komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na miniPortalu. Dostęp do systemu miniPortal wymaga uprzedniej rejestracji w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz uzyskania danych do logowania. Proces rejestracji wymaga podania m.in. danych osoby upoważnionej do kontaktu z UZP.
 • dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo.
 • przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, dane telefoniczne, NIP i REGON instytucji, w której Pani/Pan pracuje, adres email.
 • przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • ograniczenia ich przetwarzania,
  • przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,
  • ich usunięcia
  • wniesienia sprzeciwu.
 • przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (w tym profilowanie), stosownie do art. 22 RODO;

System miniPortal zapewnia bezpieczeństwo danych swoich użytkowników. Procedury zapewnienia bezpieczeństwa chronią dane przed ingerencją niepożądanych osób. Tylko osoby uprawnione, za pośrednictwem konta administracyjnego Biuletynu Zamówień Publicznych, mają wgląd w dane osobowe użytkowników.
Pliki cookies
 1. Serwis miniPortal.uzp.gov.pl używa plików cookies, brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Urząd Zamówień Publicznych z siedzibą przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 6. Serwis miniPortal.uzp.gov.pl stosuje cookies funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika, są to
  • rozmiar czcionki – statystyki dla witryny miniPortal.uzp.gov.pl
  • cokies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.


Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach

Google Chrome
Poprzez wybór w menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” wybierz przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie:
Usuwanie plików cookie
Domyślne blokowanie plików cookie
Domyślne zezwalanie na pliki cookie
Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

Internet Explorer 6.0 i 7.0
Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox
Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”.
O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.