Szczegóły postępowania


Status postępowania: Opublikowane
Tryb Przetarg nieograniczony
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny 2020/S 032-074263
Identyfikator postępowania e45800d1-7aba-4223-9179-ebead4936437
Tytuł/nazwa postępowania Roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie – Zadanie 1.2
Nazwa zamawiającego Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
Adres zamawiającego Rynek 1
Miasto zamawiającego Rzeszów
Województwo zamawiającego podkarpackie
Telefon zamawiającego 178 754 636
Adres strony zamawiającego https://bip.erzeszow.pl/
Data publikacji w miniPortalu piątek, 14 lutego 2020


Pobierz klucz publiczny