Szczegóły postępowania


Status postępowania:
Tryb
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny
Identyfikator postępowania deb140f9-0532-43b2-b814-2db0227a3872*
Tytuł/nazwa postępowania
Nazwa zamawiającego
Adres zamawiającego
Miasto zamawiającego
Województwo zamawiającego
Telefon zamawiającego
Adres strony zamawiającego
Data publikacji w miniPortalu