Szczegóły postępowania


Status postępowania: Opublikowane
Tryb Przetarg nieograniczony
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny 2019/S 243-597629, Nr sprawy: ZP/5/12/12/2019
Identyfikator postępowania deb140f9-0532-43b2-b814-2db0227a3872*
Tytuł/nazwa postępowania Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze oraz rezerwacji miejsc hotelowych i noclegowych na potrzeby Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
Nazwa zamawiającego Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
Adres zamawiającego Al. Lotników 32/46
Miasto zamawiającego Warszawa
Województwo zamawiającego mazowieckie
Telefon zamawiającego 22 847 09 20
Adres strony zamawiającego https://cftpan.bip.gov.pl/.
Data publikacji w miniPortalu wtorek, 17 grudnia 2019


Pobierz klucz publiczny