Szczegóły postępowania


Status postępowania: Opublikowane
Tryb Przetarg nieograniczony
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny 2020/S 031-072595
Identyfikator postępowania dc9d3995-4258-4131-8bc7-53bbc4b6558e
Tytuł/nazwa postępowania Usługi polegające na utrzymaniu zieleni na terenach będących własnością Skarbu Państwa oraz Gminy Miasta Rzeszów
Nazwa zamawiającego Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
Adres zamawiającego Rynek 1
Miasto zamawiającego Rzeszów
Województwo zamawiającego podkarpackie
Telefon zamawiającego 178 754 636
Adres strony zamawiającego http://bip.erzeszow.pl
Data publikacji w miniPortalu czwartek, 13 lutego 2020


Pobierz klucz publiczny