Szczegóły postępowania


Status postępowania:
Tryb
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny
Identyfikator postępowania d661c5d4-3c48-46ef-bbb4-a87d3dc8c8dc
Tytuł/nazwa postępowania
Nazwa zamawiającego
Adres zamawiającego
Miasto zamawiającego
Województwo zamawiającego
Telefon zamawiającego
Adres strony zamawiającego
Data publikacji w miniPortalu