Szczegóły postępowania


Status postępowania: Opublikowane
Tryb Przetarg nieograniczony
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny 611620-N-2020 / PZD-ZAM.261.73.2020.WZ
Identyfikator postępowania d1853afd-2607-4be1-8c84-8ace55297e1f
Tytuł/nazwa postępowania Remont drogi powiatowej nr 1559 K Tęgoborze - Tabaszowa - Tęgoborze Just
Nazwa zamawiającego Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
Adres zamawiającego ul. Wiśniowieckiego 136
Miasto zamawiającego Nowy Sącz
Województwo zamawiającego małopolskie
Telefon zamawiającego 184 426 488
Adres strony zamawiającego http://www.pzd.nowy-sacz.pl/
Data publikacji w miniPortalu wtorek, 17 listopada 2020


Pobierz klucz publiczny