Szczegóły postępowania


Status postępowania: Opublikowane
Tryb Przetarg nieograniczony
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny 2019/S 084-200470
Identyfikator postępowania 9405aee3-2219-4a20-af0e-18ac915dce7e
Tytuł/nazwa postępowania Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w swej strukturze Zakład Leczniczy(Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
Nazwa zamawiającego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
Adres zamawiającego ul. Kapelanka 60
Miasto zamawiającego Kraków
Województwo zamawiającego małopolskie
Telefon zamawiającego 124 232 088
Adres strony zamawiającego http://www.cmj.org.pl
Data publikacji w miniPortalu wtorek, 30 kwietnia 2019


Pobierz klucz publiczny