Szczegóły postępowania


Status postępowania: Opublikowane
Tryb Przetarg nieograniczony
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny 2018/s 235-536974
Identyfikator postępowania 81037953-332c-4efb-83f3-51a88d3ede79
Tytuł/nazwa postępowania Dostawa oleju napędowego Ekodiesel do siedziby Zamawiającego, 11-ZP/2018.
Nazwa zamawiającego TESKO Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o.
Adres zamawiającego ul. Szymony
Miasto zamawiającego Zakopane
Województwo zamawiającego małopolskie
Telefon zamawiającego 18 20 25 614
Adres strony zamawiającego http://www.tesko.pl/
Data publikacji w miniPortalu czwartek, 6 grudnia 2018


Pobierz klucz publiczny