Szczegóły postępowania


Status postępowania: Opublikowane
Tryb Przetarg nieograniczony
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny 2019/S 056-129399
Identyfikator postępowania 78373e63-b0ef-4adc-9a42-0d7028658faa
Tytuł/nazwa postępowania zawarcie umów ramowych na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez wizytatorów – lekarzy w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2020 r.
Nazwa zamawiającego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
Adres zamawiającego ul. Kapelanka 60
Miasto zamawiającego Kraków
Województwo zamawiającego małopolskie
Telefon zamawiającego 124 232 088
Adres strony zamawiającego https://www.cmj.org.pl
Data publikacji w miniPortalu środa, 20 marca 2019


Pobierz klucz publiczny