Szczegóły postępowania


Status postępowania:
Tryb
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny
Identyfikator postępowania 78373e63-b0ef-4adc-9a42-0d7028658faa
Tytuł/nazwa postępowania
Nazwa zamawiającego
Adres zamawiającego
Miasto zamawiającego
Województwo zamawiającego
Telefon zamawiającego
Adres strony zamawiającego
Data publikacji w miniPortalu