Szczegóły postępowania


Status postępowania: Opublikowane
Tryb Przetarg nieograniczony
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny 546689-N-2020
Identyfikator postępowania 4882c06d-e75c-4db4-8935-f89c256fe611
Tytuł/nazwa postępowania Dostawa energii elektrycznej dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Nazwa zamawiającego Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Adres zamawiającego ks. I. J. Skorupki 4
Miasto zamawiającego Warszawa
Województwo zamawiającego mazowieckie
Telefon zamawiającego 22 58 30 700
Adres strony zamawiającego https://bfg.pl
Data publikacji w miniPortalu środa, 3 czerwca 2020


Pobierz klucz publiczny