Szczegóły postępowania


Status postępowania: Opublikowane
Tryb Przetarg nieograniczony
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny 598926-N-2020 / PZD-ZAM.261.64.2020.WZ
Identyfikator postępowania 3c442e1f-ad97-4a4e-951b-e97c2dd2f0c3
Tytuł/nazwa postępowania Remont drogi powiatowej nr 1572K Grybów: ul. Węgierska, ul. Jakubowskiego - Krużlowa Niżna wraz z remontem skrzyżowania z drogą powiatową nr 1571K Ptaszkowa - Wojnarowa
Nazwa zamawiającego Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
Adres zamawiającego ul. Wiśniowieckiego 136
Miasto zamawiającego Nowy Sącz
Województwo zamawiającego małopolskie
Telefon zamawiającego 184 426 488
Adres strony zamawiającego http://www.pzd.nowy-sacz.pl/
Data publikacji w miniPortalu piątek, 16 października 2020


Pobierz klucz publiczny