Szczegóły postępowania


Status postępowania:
Tryb
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny
Identyfikator postępowania 259c77cd-cfbb-4af3-82d9-bef63c3c34ff
Tytuł/nazwa postępowania
Nazwa zamawiającego
Adres zamawiającego
Miasto zamawiającego
Województwo zamawiającego
Telefon zamawiającego
Adres strony zamawiającego
Data publikacji w miniPortalu