Szczegóły postępowania


Status postępowania:
Tryb
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny
Identyfikator postępowania 1c161449-897c-43cb-9b23-1517142f97ff
Tytuł/nazwa postępowania
Nazwa zamawiającego
Adres zamawiającego
Miasto zamawiającego
Województwo zamawiającego
Telefon zamawiającego
Adres strony zamawiającego
Data publikacji w miniPortalu