Szczegóły postępowania


Status postępowania: Opublikowane
Tryb Przetarg nieograniczony
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny 595589-N-2020 / PZD-ZAM.261.61.2020.WZ
Identyfikator postępowania 17fbf5d1-95e7-4aa0-9248-6676cacbc7e6
Tytuł/nazwa postępowania Rozbudowa drogi powiatowej nr 1551K wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego
Nazwa zamawiającego Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
Adres zamawiającego ul. Wiśniowieckiego 136
Miasto zamawiającego Nowy Sącz
Województwo zamawiającego małopolskie
Telefon zamawiającego 184 426 488
Adres strony zamawiającego http://www.pzd.nowy-sacz.pl/
Data publikacji w miniPortalu piątek, 9 października 2020


Pobierz klucz publiczny