Urząd Zamówień Publicznych


ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa

tel. (22) 458 77 06, (22) 458 78 75 w godzinach 8.00-14.00
email: miniPortal@uzp.gov.pl
Platforma ePuap