Aplikacja do szyfrowania
Poniższa aplikacja przeznaczona jest do szyfrowania ofert
(dla Wykonawców), jak i do deszyfrowania ofert (dla Zamawiających)
do zaszyfrowania ofert musisz posiadać ID postępowania, klucz publiczny i ofertę, do deszyfrowania ofert musisz posiadać ID postępowania, login bzp, klucz prywatny i pobraną ze skrzynki ePUAP zaszyfrowaną ofertę
przy użyciu Aplikacji Wykonawca otrzyma zaszyfrowany plik .zip, który będzie można otworzyć tylko za pomocą klucza prywatnego, będącego w posiadaniu jedynie Zamawiającego, otrzymanego po upływie terminu otwarcia ofert
Pobierz i zainstaluj